Teostame:

  • Maaparandussüsteemide ehitus ja remont
  • Teenustööd ekskavaatorite ja buldooseriga

Pikaajalised kogemused on kõigil tööjuhtidel ja ka valdaval osal töölistel. Olemasolev kaasaegne masinapark ning küllaldane spetsialistide ja töömeeste kaader võimaldab teostada tööd tähtaegselt ja kvaliteetselt.