Toodame kasvuturvast aianduse ja taimekasvatuse tarbeks.

OÜ Rakvere Põllumajandustehnika kasutatavate turbarabade mäeeraldise pindala kokku on 620ha.
Kõik turbamaardlad asuvad Lääne-Virumaal.

Freesturvas puistes

Omadused:
Lagunemiaste H4 … H6
Veeimavus 460 … 620
pH 4,0 … 4,4
Niiskus 40 … 60%

Suurpallid 6000L

Toodetud freesturvast pakendame 6m³ suurpallidesse.

Pakendamine puitalusele mõõtudega 110x120cm, mähituna kilesse. Suurpalli kõrgus ca 2,2m.

Turvas on sõelutud alljärgnevalt:
0 … 10mm
10 … 40mm
0 … 65mm