Rakvere Põllumajandustehnika
     Firmast    Turbatootmine    Maaparandus    Metallitööd    Automajand    Keskladu    Maltoosa  
  Ettevõttest
 
    Estonian English  
 
  Ettevõttest
  Kontakt
  OÜ Kaarli Farm
  OÜ Õitseng
  Uudised
  Pildigalerii
  Tagasiside
  Sisukaart

 
OÜ Rakvere Põllumajandustehnika asutati 1995. aastal.
Osaühingul on 92 osanikku, kusjuures 74% osakapitalist kuulub ühele osanikule. Osaühingu tööd juhib kolmeliikmeline nõukogu ja viieliikmeline juhatus.
Ettevõtte põhilisteks tegevusaladeks on turba tootmine ja maaparandus. Aga samuti tegeleme veoautode tehnilise hoolde ja remondiga ning metallitöödega, osutame autotranspordi teenuseid ning toodame teraviljast linnaseekstrakti. Meie kauplus-laos on saadaval väetised, akud, hapnik, põllutöömasinate varuosad ja veel mitmesugused majanduskaubad ning ehitusmaterjal.
OÜ-l Rakvere Põllumajandustehnika on kaks põllumajandusliku tootmisega tegelevat tütarettevõtet - OÜ Kaarli Farm ning OÜ Õitseng
Kontserni müügitulu on 85 miljonit krooni aastas, millest 26% moodustab eksport.
Aasta keskmine töötajate arv kontsernis on 200…210.
Kontserni kasutada on ligi 3000 ha põllumaad, millest ca 2000 ha on kontserni omanduses.
Tütarettevõtetes on ligi 2000 veist, millest lüpsilehmi on 700…750.

 
   
  Copyright © 2006 OÜ Rakvere Põllumajandustehnika